Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9871
Title: ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Issue Date: 2014
Publisher: ПП «АУТДОР-ШАРК»
Citation: Артьомов І.В. Європейська інтеграція України: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. статей. Книга 1. – Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2014. – 380 с.
Description: У збірнику в хронологічному порядку представлені авторські наукові твори (статті, доповіді), які послідовно і відповідно до динаміки політичних подій розкривають проблеми і перспективи євроінтеграційного поступу України. Збірник складається з двох книг, статті в яких згруповано у чотири розділи, присвячені актуальним аспектам інтеграційної політики України, в тому числі теоретичним і практичним питанням транскордонного співробітництва з сусідніми країнами-членами ЄС, проблемам адаптації українського законодавства до європейського, інтеграції України у європейський освітній та науковий простір тощо. Матеріали збірника будуть корисними як для студентів, аспірантів та викладачів міжнародного і юридичного профілю, так і для всіх, хто цікавиться питаннями сучасної зовнішньої політики нашої країни.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9871
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10061923_artomov_kniga_1_(1).pdf3.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.