Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9875
Title: ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Authors: Гаращук, О.В.
Куценко, В.І.
Keywords: higher education, modernization and European integration processes
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород – Будапешт, 26-29 листопада 2013 року /ред. кол. В.І.Смоланка (голова), І.В.Артьомов та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – Вип. 8(27). – С. 7-16.
Series/Report no.: Міжнародний науковий вісник;8 (27)
Abstract: Highlights the main functions of higher education and its importance in the socioeconomic development, revealed problems in the functioning of the educational level and justifies the ways of overcoming them, including through the modernization of higher education and its integration into the European educational space.
Description: Вісник містить наукові статті, підготовлені на основі доповідей, проголошених та обговорених на XXVІI Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії», проведеній ДВНЗ «Ужгородський національний університет» спільно з Міністерством освіти і науки України, Закарпатською обласною державною адміністрацією, Інститутом вищої освіти НАПН України, Національним університом державного управління (Угорщина), Академічним товариством ім.М.Балудянського (Словацька Республіка) 26-29 листопада 2013 року згідно з Планом проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько- викладацького складу в системі МОН України. Bulletin contains scientific articles prepared on the basis of reports declared and discussed at the XXVІI International Scientific and Practical Conference “Development Perspectives of European University within a Broad-Based Innovation Strategy” held by the State University “Uzhhorod National University” in cooperation with the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Transcarpathian RegionalState Administration, Institute of Higher Education of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, National University of Public Service (Hungary), Academic Society named by M. Baludyanskoho (Slovak Republic), dated November 26-29, 2013 according to the Plan of scientific and methodological conferences and scientific and practical seminars on issues of higher education and science of teaching staff in the system of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9875
ISSN: 2218-5348
Appears in Collections:Міжнародний науковий вісник Випуск 8(27) 2014
Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf711.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.