Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9939
Title: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРАЗІЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ УКРАЇНИ
Other Titles: New perspectives of Eurasian cooperation for Ukraine.
Новые перспективы евразийского сотрудничества для Украины
Authors: Вайнраух, О.
Keywords: Eurasian integration, the Shanghai Cooperation Organization, Eurasian Economic Community, European Union., евразийская интеграция, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийское экономическое сообщество, Европейский Союз, євразійська інтеграція, Шанхайська організація співробітництва, Євразійське економічне співтовариство, Європейський Союз.
Issue Date: 2010
Publisher: ЗакДУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип.3. – Ужгород: ЗакДУ, 2010. – С. 80-92.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;3
Abstract: The article analyzes the strategic prospects of military, economic and socio-cultural cooperation of Ukraine on the Eastern vector of foreign policy. The stress is given on the new opportunities opened to Ukraine after the change of foreign policy priorities of Eurasian countries.
В статье анализируются стратегические перспективы военного, экономического и социально-культурного сотрудничества Украина на восточном векторе внешней политики. Акцентируется внимание на новых возможностях, открывшихся перед Украиной после изменения внешнеполитических приоритетов в отношениях с евразийскими странами.
У статті аналізуються стратегічні перспективи військової, економічної та соціально-культурної співпраці України на східному векторі зовнішньої політики. Акцентується увага на нових можливостях, що відкрилися перед Україною після зміни зовнішньополітичних пріоритетів у відносинах з євразійськими країнами.
Description: У збірнику наукових праць, заснованому Закарпатським державним університетом як періодичне друковане видання, вміщуються основні результати дисертаційних робіт, наукових досліджень здобувачів, аспірантів, науковців-аналітиків з проблем ефективності реалізації геостратегії держави, місця і ролі України в сучасному геополітичному просторі.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9939
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf288.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.