Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9949
Title: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МІЖНАРОДНИКІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Other Titles: The formation of professional competence of the future international relations’ specialists in conditions of integration in European educational area.
Формирование профессиональной компетентности будущих международников в условиях интеграции в европейское образовательное пространство.
Authors: Вовканич, Іван Іванович
Свєженцева, Оксана Іванівна
Keywords: профессиональная компетентность, высшее образование, Болонский процесс, профессиональность, конкурентоспособность, международные отношения, professional competence, higher education, Bologna process, professionalism competitiveness, international relations., професійна компетентність, вища освіта, Болонський процес, фаховість, конкурентоздатність, міжнародні відносини.
Issue Date: 2010
Publisher: ЗакДУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип.3. – Ужгород: ЗакДУ, 2010. – С. 264-274.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;3
Abstract: Статья посвящается проблемам формирования про- фессиональной компетентности выпускников высших учебных заведений в условиях евроинтеграции в сфере образования. Авторы концентрируют свое внимание на основных аспектах формирования профессиональных качеств специалистов по международным отношениям. В статье акцентируется внимание на необходимости подготовки конкурентоспособного международника-политолога, перевод- чика.
The article is devoted to problems of professional competence of graduates in terms of educational integration. The authors focus on key aspects of professional skills of specialists in international relations. The authors emphasize the need to prepare a competitive specialist in international affairs and political sciences, translator.
Стаття присвячується проблемам формування професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів в умовах освітньої євроінтеграції. Автори зосереджують увагу на основних аспектах формування професійних якостей фахівців з міжнародних відносин. У статті акцентується увага на необхідності підготовки конкурентоздатного міжнародника-політолога, пере- кладача.
Description: У збірнику наукових праць, заснованому Закарпатським державним університетом як періодичне друковане видання, вміщуються основні результати дисертаційних робіт, наукових досліджень здобувачів, аспірантів, науковців-аналітиків з проблем ефективності реалізації геостратегії держави, місця і ролі України в сучасному геополітичному просторі.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9949
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf284.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.