Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9952
Title: Актуальні аспекти українсько- румунського транскордонного співробітництва в рамках єврорегіонів
Other Titles: Key moments of ukrainian-romanian transborder cooperation in the framework of the “Euroregions”.
Актуальные аспекты украинско- румынского трансграничного сотрудничества в рамках еврорегионов.
Authors: Андрейко, Віталій Іванович
Keywords: Euroregional cooperation, the Carpathian Euroregion, strategic cooperation, the Ukrainian-Romanian cooperation, еврорегиональное сотрудничество, Карпатский еврорегион, стратегическое сотрудничество, украинско-румынское сотрудничество, єврорегіональне співробітництво, Карпатський єврорегіон, стратегічна співпраця, українсько- румунське співробітництво
Issue Date: 2010
Publisher: ЗакДУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип.3. – Ужгород: ЗакДУ, 2010. – С. 300-324.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;3
Abstract: The article discusses the basic directions of Ukrainian- Romanian euroregional cooperation, preconditions of strategic cooperation in border areas, analyzes problems and prospects of partnership relations in the Carpathian Euroregion, euroregions «Upper Prut» and «Lower Danube».
В статье рассматриваются основные направления украинско-румынского еврорегионального сотрудничества, раскрыты предпосылки стратегического сотрудничества в приграничных районах, анализируются проблемы и перспективы развития партнёрских взаимоотношений в Карпатском еврорегионе, еврорегионах «Верхний Прут» и «Нижний Дунай».
У статті розглядаються основні напрями українсько- румунського єврорегіонального співробітництва, розкриті передумови стратегічної співпраці у прикордонних районах, аналізуються проблеми і перспективи розвитку партнерських взаємовідносин у Карпатському єврорегіоні, у єврорегіонах «Верхній Прут» та «Нижній Дунай».
Description: У збірнику наукових праць, заснованому Закарпатським державним університетом як періодичне друковане видання, вміщуються основні результати дисертаційних робіт, наукових досліджень здобувачів, аспірантів, науковців-аналітиків з проблем ефективності реалізації геостратегії держави, місця і ролі України в сучасному геополітичному просторі.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9952
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf341.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.