Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9970
Title: Економічна складова транскордонного співробітництва України
Other Titles: Экономическая составляющая трансгра- ничного сотрудничества Украины.
Authors: Гарагонич, Василь Васильович
Keywords: транскордонне співробітництво, трансграничное сотрудничество, погра- ничные регионы, Европейский Союз, индустриальные парки, кластеры., прикор- донні регіони, Європейський Союз, индустриальные парки, кластеры
Issue Date: 2011
Publisher: ЗакДУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип.4 / Матеріали міжнародної науково - практичної конференції “Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів“, м.Ужгород, 8-9 квітня 2011р.– Ужгород: ЗакДУ, 2011. – С. 234-242.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;4
Abstract: Зроблена спроба аналізу економічної складової транскордонного співробітництва України. Акцентується увага на сучасних формах економічного співробітництва, які зарекомендували себе найбільш ефективними.
Сделана попытка анализа экономической составляющей трансграничного сотрудничества Украины. Акцентируется внимание на современных формах экономического сотрудничества, которые зарекомендовали себя наиболее эффективными.
Description: У збірнику вміщено наукові статті, доповіді та повідомлення, підготовлені за матеріалами міжнародної науково- практичної конференції «Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів»,що відбулась в м. Ужгороді 8-9 квітня 2011 року.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9970
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Геополітика України: історія і сучасність. Вип. 4 2011
Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf367.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.