Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9971
Title: Формування системи транскордонного співробітництва України
Other Titles: Формирование системы транс-граничного сотрудничества Украины.
Authors: Кіш, Єва Бернатівна
Ковач, В.
Keywords: Україна, ЕС, система, інтеграция, транс- кордонне співробітництво, регіон, єврорегіон, Украина, ЕС, система, интеграция, транс-граничное сотрудничество, регион
Issue Date: 2011
Publisher: ЗакДУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип.4 / Матеріали міжнародної науково - практичної конференції “Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів“, м.Ужгород, 8-9 квітня 2011р.– Ужгород: ЗакДУ, 2011. – С. 243-250.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;4
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблем та перспектив розвитку європейської системи транскордонного співробітництва України як чинника, що сприяє прискоренню європейської інтеграції. На основі аналізу основних сфер найбільш ефективного функціонування прикордонних відносин з сусідніми країнами запропоновано низку заходів щодо їх інтенсифікації у західних регіонах України.
Статья посвящена исследованию проблем и перспектив развития европейской системы трансграничного сотрудничества Украины как фактора, который способствует ускорению европейской интеграции. На основе анализа основных сфер наиболее эффективного функционирования пограничных отношений с соседними странами предложен ряд мероприятий по их интенсификации в западных регионах Украины.
Description: У збірнику вміщено наукові статті, доповіді та повідомлення, підготовлені за матеріалами міжнародної науково- практичної конференції «Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів»,що відбулась в м. Ужгороді 8-9 квітня 2011 року.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9971
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Геополітика України: історія і сучасність. Вип. 4 2011
Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf369.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.