Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9983
Title: Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід:
Other Titles: Innovations in higher education: domestic and foreign experience
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Cтуденяк, Ігор Петрович
Головач, Й.Й.
Гусь, Аліна Володимирівна
Keywords: Інноваційна діяльність, університет
Issue Date: 2015
Publisher: ПП «АУТДОР-ШАРК»
Citation: Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч. посіб./ І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, Й.Й. Головач, А.В. Гусь. – Ужгород: ПП «АУТ- ДОР-ШАРК», 2015. – 360 с.
Series/Report no.: Євроінтеграція: український вимір;23
Abstract: У навчальному посібнику «Інновації у вищій освіті: вітчизняний і за- рубіжний досвід» розкриваються концептуальні аспекти формування єдиного європейського освітнього простору, висвітлюються особливості інноваційної політики країн Вишеградської четвірки, впровадження освітніх інновацій у вищих навчальних закладах країн світу й України.
In the study manual “Innovations in higher education: domestic and foreign experience” disclosed conceptual aspects in formation of a single European educational area, speciϐic features of the Visegrad Four innovative policies, implementing educational innovations in higher education institutions of the world and Ukraine
Description: Посібник є складовою частиною навчально-методичного комплексу, розробленого НН інститутом євроінтеграційних досліджень у рамках реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Видання присвячене 70-річчю ДВНЗ «УжНУ». The manual is part of educational and methodical complex developed by ER Institute of European Integration Studies in the framework of the research project “Innovative university – tool of integration to European educational and research area”. The publication is dedicated to the 70th anniversary of the SU “Uzhhorod National University
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9983
ISBN: 978-617-7132-37-9
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.