Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9986
Title: Інновації у вищій освіті: актуальні аспекти: робоча програма і методичні рекомендації до вивчення дисципліни
Other Titles: WORK PROGRAM AND RECOMMENDATIONS FOR ACADEMIC DISCIPLINE “INNOVATIONS IN HIGHER EDUCATION: ACTUAL ASPECTS”
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Keywords: Інноваційна діяльність, університет
Issue Date: 2016
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Інновації у вищій освіті: актуальні аспекти: робоча про г- рама і методичні рекомендації до вивчення дисципліни / Упорядкування і загальна редакція І.В. Артьомова. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – 212 с.
Series/Report no.: Євроінтеграція: український вимір;26
Abstract: Посібник є складовою частиною навчально-методичного комплексу, розробленого НН інститутом євроінтеграційних досліджень у рамках реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Посібник вміщує робочу програму дисципліни «Інновації у вищій освіті: актуальні аспекти», список рекомендованих джерел та літератури, методичні рекомендації викладачу щодо оцінювання знань студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, роз’яснення основних положень і особливостей цієї системи. Матеріали, наведені у додатках, розкривають сутність компетентнісного підходу, сформульованого в Законі України «Про вищу освіту», особливості інноваційної діяльності ВНЗ країн Вишеградської групи.
Description: Видання присвячене 70-річчю ДВНЗ «УжНУ»
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9986
ISBN: 978-617-7333-06-6
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка_26_укр.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.