Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9993
Title: Економічні переваги інтеграції до єс та громадянська позиція українців щодо процесів європейської інтеграції України
Other Titles: The economic advantages of integration to the EU and Ukrainian public position on European integration of Ukraine
Authors: Андрейко, Віталій Іванович
Keywords: європейська інтеграція, економічні переваги, засоби масової інформації, громадська думка, інформаційні кампанії, українські медіа, громадська підтримка, Європейський Союз
Issue Date: 2016
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Андрейко, В. Економічні переваги інтеграції до ЄС та громадянська позиція українців щодо процесів європейської інтеграіцї України [Текст] / В. Андрейко // Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. пр. / ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2016. – №Вип.1(16). – С. 47–56. – Бібліогр.: с.56 ( 11 назв). – Рез. рос., англ.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;1 (16)
Abstract: Стаття присвячена вивченню основних принципів діяльності ЗМІ, характеристиці економічних переваг від вступу до ЄС, організації взаємодії між органами державної влади і громадськістю, які в сучасних умовах відіграють визначальну роль у цьому процесі. На прикладі інформаційних кампаній щодо європейської інтеграції в Україні показано вагомість впливу засобів масової інформації на формування та визначення зовнішньополітичних орієнтирів нашої держави, які визначать громадську думку щодо інтеграційних процесів, зокрема інтеграції до Європейського Союзу. Приєднання до ЄС є стратегічною метою України, найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.
Description: У збірнику наукових праць представлено результати наукових досліджень викладачів, співробітників та студентів ДВНЗ «УжНУ» щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проаналізовано реалізацію євроінтеграційних прагнень України у політичній, економічній, безпековій та гуманітарній сферах.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9993
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf347.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.