Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1009
Title: Проблеми історії Марамороша (ХІІ- ХV століття) в угорській історіографії ХІХ -початку ХХ століть
Other Titles: The problems of Maramures history (ХІІ- ХV) in hungarian historiography of ХІХ - beginning of ХХ centuries
Authors: Ферков, Оксана Василівна
Keywords: румуни, волохи, міграція, автохтони, Мараморош
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Ферков, О. В. Проблеми історії Марамороша (ХІІ- ХV століття) в угорській історіографії ХІХ -початку ХХ століть [Текст] / О. В. Ферков // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія / відп. за вип. С. Федака. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 138–144. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 143–144 (43 назви).
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Вивчення історії Марамороша пов'язане з активізацією наукових пошуків угорських істориків другої половини XX ст. Серед багатої тематики досліджень у центрі уваги вчених постала проблема заселення чи появи волохів-румунів в Угорщині взагалі та Мараморощині зокрема, їхнього соціального та економічного розвитку, питання церковно-релігійного життя. Ключові слова: румуни, волохи, міграція, автохтони, Мараморош.
Description: The investigations of Maramures history were connected to the intensification of scientific research undertaken by Hungarian historians of the second half of XX century. Regardless to diverse topics of the investigations, the following problems were in the focus of interest: settlement of the Volokh (Romanians) in the region, social and economic development, church and religious life. Кeywords: Romanians, walachians, migration, autochtons, Maramures.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1009
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 2(31) - 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ МАРАМОРОША.pdf336.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.