Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10302
Title: Конституционная жалоба и обеспечение единства судебной жалобы в Украине
Other Titles: Constitutional Complaint and Ensuring Unity of Jurisprudence in Ukraine
Authors: Савчин, Михайло Васильович
Keywords: конституціоналізм, конституційні цінності, конституційна скарга, єдність судової практики, права людини, гідність людини
Issue Date: 10-Oct-2016
Citation: Савчин М. 2016, Конституционная жалоба и обеспечение единства судебной практики в Украине, презентация выступления на международной конференции "Актуальные проблемы в германо-украинских правоотношениях", Висбаден, Гессен, Германия, 10 октября 2016
Abstract: При запровадженні конституційної скарги в Україні створюються умови для повсякденної практики захисту основоположних прав не лише через екстраординарні заходи (право народу на спротив тиранії), а також за допомогою прямого доступу приватних осіб до конституційного правосуддя, що сприятиме поглибленню єдності судової практики. Це також вимагатиме поглиблення техніки обґрунтування судами загальної юрисдикції власної практики, урахування ними практики Конституційного Суду і Європейського суду з прав людини, що зумовлює введення у системі загальносудової юрисдикції інституту преюдиціального запиту до Верховного суду судами, які вирішують конкретний спір, в якому існує невизначеність щодо застосування законодавчих новел або існує суперечлива судова практика
Type: Presentation
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10302
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savchyn_Constitutional complaint as legal novel of Ukraine.pptx1.67 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.