Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10319
Title: ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СПЕЦІАЛІСТА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ: 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ
Other Titles: Program pre practices SPECIALIST METHODS AND RECOMMENDATIONS WRITING AND REGISTRATION STATEMENTS FOR STUDENTS BY FIELD OF STUDY: 07 "management and administration" SPECIALTY: 071 "Accounting and Taxation" AREAS: accounting, auditing and taxation
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Вакаров, Василь Михайлович
Кесарчук, Галина Степанівна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шуліко, Андрій Олександрович
Шулла, Роман Степанович
Keywords: Методичні рекомендації, Програма, переддипломна практика, облік, аудит і оподаткування
Issue Date: Oct-2016
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Програма переддипломної практики та методичні рекомендації щодо написання і оформлення звітів з переддипломної практики для студентів напряму підготовки: 07 «Управління та адміністрування» , спеціальності:071 “Облік і оподаткування”, спеціалізації: «Облік, аудит і оподаткування»/ Укладачі: Й.Я. Даньків, О.Ю. Йолтуховська, В.М. Вакаров, Г.С. Кесарчук, В.К. Макарович, А.О. Шуліко, Р.С. Шулла / – Ужгород: УжНУ, 2016. — 34 с.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів програмою переддипломної практики за фахом та методичними рекомендаціями щодо проходження переддипломної практики за фахом, як невід’ємної складової професійної підготовки у ВНЗ. У навчально-методичному виданні викладено необхідний для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» матеріал, що оптимізує та роз’яснює процес проходження практики під час навчання в університеті.
Description: Навчально-методичне видання з програмою переддипломної практики за фахом та методичними рекомендаціями щодо проходження переддипломної практики за фахом для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» матеріал, що оптимізує
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10319
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METOD_REKOMEND_PEREDDYPLOM_PRAKTYKY_SPECIALISTA_2016_2017.pdf538.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.