Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10323
Title: Наскрізна програма виробничої, педагогічної та переддипломної практики за фахом та методичними рекомендаціями щодо проходження практик за фахом для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» матеріал
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Вакаров, Василь Михайлович
Ганусич, Вероніка Олександрівна
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Кесарчук, Галина Степанівна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шеверя, Ярослав Вікторович
Шуліко, Андрій Олександрович
Шулла, Роман Степанович
Keywords: Методичні рекомендації, Методичні рекомендації, програма наскрізної практики, 07-управління і адміністрування,071-облік і оподаткування, спеціалізація "облік, аудит і оподаткування"
Issue Date: Oct-2016
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Програма наскрізної практики для студентів з напряму підготовки: 07 «Управління та адміністрування» , спеціальності:071 “Облік і оподаткування”, спеціалізації: «Облік, аудит і оподаткування» / Укладачі: Й.Я. Даньків, В.О. Ганусич, , В.М. Вакаров, О.Ю. Йолтуховська Г.С. Кесарчук, В.К. Макарович, Я.В. Шеверя, А.О. Шуліко, Р.С. Шулла. – Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет". -2016. - 86 с.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів програмою виробничої, педагогічної та переддипломної практики за фахом та методичними рекомендаціями щодо проходження практик за фахом, як невід’ємної складової професійної підготовки у ВНЗ. У навчально- методичному виданні викладено необхідний для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» матеріал, що оптимізує та роз’яснює процес проходження практик під час навчання в університеті.
Description: Наскрізна програма виробничої, педагогічної та переддипломної практики за фахом та методичними рекомендаціями щодо проходження практик за фахом для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» матеріал
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10323
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NASKRIZNA_PROHRAMA_PRAKTYK_STUDENTIV_2016_2017.pdf725.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.