Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10326
Title: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів напрям підготовки: 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування», рівень підготовки: Магістр
Other Titles: GUIDELINES Writing course project discipline "Accounting organization" for students training in 07 "Management and Administration "specialty 071" Accounting and taxation ", specialization" Accounting, Auditing and taxation ", the level of training: Master
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Кесарчук, Галина Степанівна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Вакаров, Василь Михайлович
Вакарова, Беатриса Василівна
Keywords: Методичні рекомендації, Методичні рекомендації, курсовий проект, магістр, облік і оподаткування, спеціалізація "облік, аудит і оподаткування"
Issue Date: Oct-2016
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Організація обліку» для підготовки фахівців за напрямом підготовки: 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування», рівень підготовки: Магістр для денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»/Укладачі: к.е.н., проф. Даньків Й.Я., к.е.н., доц. Кесарчук Г.С., к.е.н., доц. Макарович В.К., к.е.н., доц. Вакаров В.М., ст. викл. Вакарова Б.В. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – 61 с.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо написання курсового проекту з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку». Методичні рекомендації розраховані на студентів денного та заочного відділень економічного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет", що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10326
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodych_rekom_KP_Orhanizaciya_obliku_2016_2017.pdf517.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.