Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10328
Title: Програма виробничої практики за фахом та методичні рекомендації щодо написання і оформлення звітів з виробничої практики за фахом для студентів ІV курсу денної форми навчання та V курсу заочної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво», Спеціальність – 6.050100 «Облік і аудит»
Other Titles: PROGRAM Manufacturing practice in the specialty And guidelines for writing and processing reports on manufacturing practices a specialty for students of the fourth year full-time course and V distance learning for bachelors by direction 0501 "Economics and Entrepreneurship" Specialty - 6.050100 "Accounting and Auditing"
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Вакаров, Василь Михайлович
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Кесарчук, Галина Степанівна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шеверя, Ярослав Вікторович
Шуліко, Андрій Олександрович
Шулла, Роман Степанович
Keywords: Методичні рекомендації, Методичні рекомендації, програма виробничої практики,бакалавр, облік і аудит"
Issue Date: Oct-2016
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Програма виробничої практики за фахом та методичні рекомендації щодо написання і оформлення звітів з виробничої практики за фахом для студентів ІV курсу денної форми навчання та V курсу заочної форми навчання для спеціальності:6.030509 “Облік і аудит». / Укладачі: Й.Я. Даньків, В.М. Вакаров, О.Ю. Йолтуховська, Г.С. Кесарчук,, В.К. Макарович, Я.В. Шеверя, А.О. Шуліко, Р.С. Шулла – Ужгород: УжНУ, 2016. — 45 с.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів програмою виробничої практики за фахом та методичними рекомендаціями щодо проходження виробничої практики за фахом, як невід’ємної складової професійної підготовки у ВНЗ. У навчально-методичному виданні викладено необхідний для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» матеріал, що оптимізує та роз’яснює процес проходження практики під час навчання в університеті. Методичні рекомендації розраховані на студентів денного та заочного відділень економічного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет", що навчаються за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит».
Description: Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики, рівень підготовки:6.030509-бакалавр, за фахом. "Облік і аудит".
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10328
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METOD_REKOMEND_VYROBN_PRAKTYKY_BAKALAVRA_2016_2017.pdf528.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.