Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10620
Title: Організаційно-методичне забезпечення аудиторської діяльності
Other Titles: The Organisational and Methodological Support of Audit Activity
Authors: Вакаров, Василь Михайлович
Даньків, Йосип Якимович
Keywords: Аудиторська діяльність, аудит, організація, аудиторська діяльність, аудиторська фірма, методика аудиту, інформаційне забезпечення, аудиторський ризик, аудиторська вибірка, комп’ютеризація аудиту, комп’ютерні програми аудиту, експертні системи аудиту.
Issue Date: Sep-2006
Publisher: Львів: Львівська комерційна академія
Citation: Вакаров В.М. Організаційно-методичне забезпечення аудиторської діяльності (на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Львівська комерційна академія, Львів, 2006.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: В дисертації досліджуються організаційно-методичні аспекти діяльності аудиторських фірм. Здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розробці організаційно-методичних аспектів проведення аудиту, методів поліпшення інформаційного забезпечення аудиторської діяльності на базі застосування останніх досягнень у галузі комп’ютерних технологій, оцінки розміру аудиторського ризику. Досліджено взаємозв’язок між організацією проведення аудиту та розвитком методичних прийомів аудиту, сформульовано основні переваги та недоліки різних типів аудиторських доказів при їх використанні для обґрунтування думки аудитора стосовно достовірності обліку і звітності клієнта. Розроблено методику оцінки аудиторського ризику в цілому та по елементах – притаманний ризик, ризик невиявлення та ризик контролю. Для застосування в аудиторській практиці розроблено та запропоновано алгоритм та матрицю оцінки притаманного ризику; методику оцінки ризику контролю та матричну форму його визначення. Обґрунтовано доцільність впровадження в практику діяльності аудиторських фірм експертних систем комп’ютерних програм, включаючи оригінальну техніку програмування для забезпечення обробки аудиторської інформації.
Description: В дисертації досліджуються організаційно-методичні аспекти діяльності аудиторських фірм. і запропоновано нове вирішення наукової задачі на базі застосування останніх досягнень у галузі комп’ютерних технологій, оцінки розміру аудиторського ризику.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10620
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.