Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10623
Title: Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття рішень
Other Titles: Financial reporting in a system of information support of make decision’s.
Authors: Шеверя, Ярослав Вікторович
Даньків (науковий керівнк), Йосип Якимович
Keywords: Фінансова звітність, фінансова звітність, інформаційне забезпечення, прийняття рішень, користувачі фінансової звітності, розкриття інформації, аналіз фінансової звітності.
Issue Date: 15-Apr-2011
Publisher: Житомирський державний технологічний університет
Citation: Шеверя Я.В. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття рішень. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2011.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: У дисертації уточнено зміст та місце фінансової звітності в системі інформаційного забезпечення прийняття рішень. Обґрунтовано її важливу роль для задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Удосконалено теоретико-організаційні засади підготовки фінансової звітності в частині обґрунтування теоретичних складових її національної концептуальної основи. Доведено необхідність орієнтації форм та методів розкриття інформації у фінансовій звітності на інформаційні потреби зовнішніх користувачів. Для підвищення інформативності фінансової звітності обґрунтовано необхідність доповнення її складу додатковою аналітичною формою, у якій розкривається прогнозна інформація, що перетворює фінансову звітність на джерело інформаційного забезпечення прийняття стратегічних рішень. Запропоновано методику матричного розкриття аналітичної інформації про діяльність підприємства у Примітках до річної фінансової звітності. Конкретизовані стадії прийняття рішень зовнішніми користувачами та обґрунтовано теоретичні засади їх комплексного інформаційного забезпечення. Удосконалено організацію технології та інформаційну базу аналізу фінансової звітності в частині розробки системи документування його етапів та запропоновано процедурний підхід до аналізу фінансової звітності.
Description: Обґрунтувано теоретичніта організаційно-методичні положення і розробка на цій основі практичних рекомендацій з удосконалення засад складання фінансової звітності та її аналізу в системі інформаційного забезпечення прийняття рішень.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10623
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.