Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10624
Title: Формування та оцінка витрат у системі управління якістю продукції
Other Titles: Costing and assessment of costs in quality management syste
Authors: Левкулич, Вікторія Вікторівна
Даньків (науковий керівнк), Йосип Якимович
Keywords: Витрати у системі управління якістю продукці, якість, витрати у системі управління якістю продукції, система управління якістю, оцінка витрат на якість.
Issue Date: 24-May-2013
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Левкулич В.В. Формування та оцінка витрат у системі управління якістю продукції. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», – Ужгород, 2013.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: У дисертації досліджено теоретичні та організаційні положення і розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу формування та оцінювання витрат у системі управління якістю продукції на підприємствах з виробництва одягу. Досліджено основні особливості та тенденції розвитку підприємств з виробництва одягу, що здійснюють вирішальний вплив на формування якості продукції та витрат на її забезпечення та підвищення. Розроблено модель збалансованої системи формування, контролю, аналізу та оцінювання витрат, пов’язаних з забезпеченням та підвищенням якості продукції на основі застосування теорії обмежень системи, яка дає змогу ефективно керувати витратами на якість на підприємствах з виробництва одягу. Удосконалено підходи до управління витратами, пов’язаними з підвищенням якості продукції, що дозволяє з позиції системного підходу забезпечити контроль, здійснювати їх аналіз та оцінку. Перевагою запропонованої методики є те, що вона дозволяє здійснювати перманентний контроль витрат на якість протягом усього технологічного циклу виробництва продукції.
Description: Досліджено теоретичні та організаційні положення і розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу формування та оцінювання витрат у системі управління якістю продукції на підприємствах з виробництва одягу.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10624
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.