Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10625
Title: Подання та оприлюднення фінансової звітності в системі забезпечення інтересів користувачів
Other Titles: Submission and promulgation of financial statements in the interests of users
Authors: Яцко, Максим Вікторович
Даньків (науковий керівнк), Йосип Якимович
Keywords: Фінансова звітність, фінансова звітність, подання, оприлюднення, користувачі фінансової звітності, розкриття, організація бухгалтерського обліку, система розкриття інформації.
Issue Date: 25-Jan-2013
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Яцко М.В. Подання та оприлюднення фінансової звітності в системі забезпечення інтересів користувачів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2013.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: У дисертації досліджено теоретичні та організаційні положення і розроблено практичні рекомендацій щодо вдосконалення організації подання та оприлюднення фінансової звітності для забезпечення інтересів користувачів у сучасних економічних умовах. Уточнено сутність понять «подання фінансової звітності» та «оприлюднення фінансової звітності», у яких на відміну від існуючих акцентовано увагу на виокремленні особливостей електронного подання інформації. Установлено взаємозв’язок між ними. Запропоновано класифікацію користувачів фінансової звітності з урахуванням характеру їхніх інтересів. Удосконалено порядок організації процесів подання та оприлюднення фінансової звітності в частині його документального регламентування. Отримали подальший розвиток розкриття особливостей електронного подання та оприлюднення фінансової звітності для задоволення потреб розширеного кола користувачів. Доповнено перелік підприємств, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність, суб’єктами природних монополій для задоволення інформаційних потреб користувачів, які є споживачами послуг таких підприємств. Обґрунтовано необхідність розкриття інформації щодо окремих показників фінансової звітності користувачів без фінансового інтересу. Визначено порядок подання фінансової звітності через Державну службу статистики України із використанням Інтернет-ресурсів, який уможливить розширений доступу до неї користувачів.
Description: Досліджено теоретичні та організаційні положення і розроблено практичні рекомендацій щодо вдосконалення організації подання та оприлюднення фінансової звітності для забезпечення інтересів користувачів у сучасних економічних умовах.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10625
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.