Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10627
Title: Планування технологічних затрат в умовах комплексного виробництва
Other Titles: Planning of technological costs in conditions of integrated production.
Authors: Шулла, Роман Степанович
Даньків (науковий керівнк), Йосип Якимович
Keywords: Планування технологічних затрат, технологічні затрати, комплексне виробництво, система «директ-костинг», маржинальні та постійні затрати.
Issue Date: 25-Nov-2014
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Шулла Р.С. Планування технологічних затрат в умовах комплексного виробництва. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 2014.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблеми планування технологічних затрат на підприємствах з комплексним типом виробництва. Запропоновано класифікацію підприємств з комплексним типом виробництва на основі таких критеріїв як «постійність структури виходу технологічного процесу» та «детермінованість структури виходу технологічного процесу». Розроблено систему затратоутворюючих факторів, яка враховує технологічні особливості підприємств лісопильного та стругального виробництва. Обґрунтовано доцільність використання в цілях планування технологічних затрат методичних прийомів системи «директ-костинг». Розроблено авторські моделі оптимізації технологічних затрат та маржинального прибутку при формуванні оперативного плану розкрою пиловочної сировини підприємства.
Description: Досліджено проблеми планування технологічних затрат на підприємствах з комплексним типом виробництв на основі таких критеріїв як «постійність структури виходу технологічного процесу» та «детермінованість структури виходу технологічного процесу».
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10627
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.