Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10628
Title: Формування та оцінка витрат і результатів виробничої діяльності підприємства
Other Titles: Formation and evaluation of costs and manufacturing results of enterprise
Authors: Сержанов, Віталій Вікторович
Даньків, Йосип Якимович
Keywords: Витрат і результати виробничої діяльності підприємства, легка промисловість, аналітична інформація, економічний аналіз, оцінка, формування, витрати виробництва, результати виробництва, контролінг, управлінські рішення, ризик.
Issue Date: Oct-2004
Publisher: Ужгород: Ужгородський національний університет
Citation: Сержанов В. В. Формування та оцінка витрат і результатів виробничої діяльності підприємства (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області) – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08. 06. 01 – економіка, організація і управління підприємствами. Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2004.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: У дисертації відображено результати комплексного дослідження теоретичних методичних та практичних аспектів формування та оцінки витрат і результатів виробничої діяльності підприємств легкої промисловості в умовах трансформації економіки. Проаналізовано комплексний вплив на діяльність підприємств легкої промисловості різноманітних внутрішніх та зовнішніх чинників. З нових концептуальних позицій розглянуто підходи до прийняття оперативних управлінських рішень на виробничому підприємстві. Розроблено механізм оперативного регулювання витрат і результатів його виробничої діяльності. Розглянуто можливості мінімізації ризику прийняття управлінських рішень стосовно регулювання результативності виробничої діяльності підприємства.
Description: Здійснено комплексне дослідження теоретичних методичних та практичних аспектів формування та оцінки витрат і результатів виробничої діяльності підприємств легкої промисловості в умовах трансформації економіки..
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10628
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.