Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11029
Title: Перспективи застосування антигіпертензивних препаратів в якості модуляторів рубцювання ран шкіри щелепно-лицевої ділянки у дітей
Other Titles: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КАЧЕСТВЕ МОДУЛЯТОРОВ РУБЦЕВАНИЯ РАН КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ (Обзор литературы)
Perspectives of Antihypertensive Drugs as Skin Scarring Modulators of Children’s Maxillofacial Area (Review)
Authors: Мочалов, Юрій Олександрович
Keywords: хірургія, шкіра, обличчя, рубець, профілактика, ангіотензин
Issue Date: Nov-2013
Publisher: ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія"
Citation: Мочалов Ю. О. Перспективи застосування антигіпертензивних препаратів в якості модуляторів рубцювання ран шкіри щелепно-лицевої ділянки у дітей / Ю. О. Мочалов // Вісник проблем біології і медицини. - 2013. - Вип. 4(1). - С. 36-39
Abstract: Проблема підбору адекватних медикаментозних засобів для модуляції процесу загоєння рани шкіри та профілактики патологічного рубця обличчя у дітей лишається актуальною для загальної хірургії та щелепно-лицевої хірургії зокрема. На сьогодні більшість медикаментозних засобів і методів профілактики патологічних рубців та рубцевих деформацій є механічно запозиченими із комбустіології та загальної хірургії. У дітей були проведені дослідження та розроблені методики профілактики за допомогою препаратів рослинного походження та із силікону. Всі перераховані методи чинять багатофакторний вплив на рубцеву тканину, препарати, які б селективно впливали на активні фібробласти у рубцях відсутні в арсеналі лікаря В статті проаналізовано літературні дані досліджень рецепторного апарату фібробластів, описи клінічних випадків та експериментальні дослідження впливу антагоністів кальцію та інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту на ріст посттравматичних рубців шкіри. Висловлена гіпотеза щодо доцільності проведення досліджень впливу блокаторів ангіотензинових рецепторів («Ласартан», «Кандесартан») на ріст рубцевої тканини шкіри. Обгрунтовано необхідність розробки дозування та форм вищеперерахованих лікарських засобів для застосування в дитячій щелепно-лицевій хірургії.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11029
ISSN: 2077-4214
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри стоматології дитячого віку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vpbm_2013_4(1)__8 (1).pdfстаття138.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.