Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11503
Title: Спосіб підвищення чутливості до нетилміцину штамів pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм
Other Titles: Method for increasing sensitivity of pseudomonas aeruginosa strains isolated from wounds to netilmicin using low-intensity laser radiation at a wavelength of 870 nm
Authors: Пантьо, Валерій Валерійович
Коваль, Галина Миколаївна
Пантьо, Валерій Іванович
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, низькоінтенсивне лазерне випромінювання, антибіотикочутливість, фотомодифікація,
Issue Date: 25-Apr-2016
Citation: Спосіб підвищення чутливості до нетілміцину штамів pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм: пат 106334 UA МПК C12R 1/385, C12N 13/00, C12Q 1/06 / Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №u 2015 09713; заявл. 07.10.2015; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8. – 6 с.
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11503
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
нетілміцин_клін_870нм.pdf175.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.