Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11544
Title: Концептуальні моделі професійної підготовки учителя в країнах ЄС на зламі століть
Other Titles: Conceptual models of teachers’ training in the EU countries in turn of the centuries
Authors: Постригач, Надія Олегівна
Keywords: концептуальна ідея, модель, педагогічна освіта, професіоналізація, професійна підготовка, розвиток
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Постригач, Н. О. Концептуальні моделі професійної підготовки учителя в країнах ЄС на зламі століть [Текст] / Н. О. Постригач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 33. – С. 156–159. – Бібліогр.: с. 158–159 (16 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: Аналіз провідних положень концептуальних моделей професійної підготовки учителів засвідчив, що на сучасному рівні вирішення проблеми професіоналізації підготовки вчителя пов'язане з науковим обгрунтуванням й практичним удосконаленням змісту педагогічної освіти в бік більшої збалансованості її складових: загальної, спеціальної та професійної. Це також вимагає першочергової розробки бази професійних знань учителя, яка має включати не тільки знання концепцій, технологій та володіння педагогічними технологіями, а й уміння розвивати й оцінювати свою професійну діяльність. Ключові слова: учитель, концептуальна ідея, модель, педагогічна освіта, професіоналізація, професійна підготовка, розвиток.
Analysis of the leading provisions of the conceptual models of teacher training has shown that at the present level to solve the problem of professionalization of teacher training associated with the scientific rationale and practical improvements in the content of teacher education towards a greater balance of its components: general, special and professional. It also requires the development of primary teachers professional knowledge base, which should include not only the knowledge of concepts, technologies, and possession of pedagogical technology, but also the ability to develop and evaluate their professional activities. Key words: teacher, conceptual idea, model, professionalization, teacher education, teacher training, development.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11544
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 33 - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.