Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11567
Title: Система контролю якості медсестринської освіти у США – теорія і практика
Other Titles: System of quality control of nursing education in the USA – theory and practice
Authors: Ястремська, Світлана Олександрівна
Мельничук, Ірина Миколаївна
Усинська, Ольга Степанівна
Keywords: якість освіти, медсестринська освіта, ліцензування, іспит, тестові запитання, NCLEX
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Ястремська, С. О. Система контролю якості медсестринської освіти у США – теорія і практика [Текст] / С. О. Ястремська, І. М. Мельничук, О. С. Усинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 33. – С. 215–218. – Бібліогр.: с. 218 (5 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: У статті проаналізовано особливості системи контролю якості медсестринської освіти у США. Описано алгоритм проведення та підготовки завдань до ліцензійного іспиту для медсестер у цій країні. Подано як теоретичні аспекти, так і практичні питання складання цього іспиту та оцінювання результатів. Приведені дані сприятимуть оптимізації процесу навчання фахівців сестринської справи в університетах України та можуть бути використані при подальшій розробці нових методик оцінювання рівня професійної підготовки майбутніх медичних сестер. Ключові слова: якість освіти, медсестринська освіта, ліцензування, іспит, тестові запитання, NCLEX.
In this article the peculiarities of control quality of nursing education system in the USA have been analyzed. The algorithm implementation and training tasks to the licensed examination for nurses in this country has been described. Theoretical aspects as well as practical issues of passing this exam and assessment results have been given. The data will help to optimize the learning process of nursing education specialists in universities of Ukraine and can be used in the further development of new methods of evaluation of professional training of future nurses. Key words: quality of education, nursing education, licensing, exam, test questions, NCLEX.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11567
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 33 - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.