Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12285
Title: Історія розвитку джайлоо-туризму
Other Titles: History of dzhayloo tourism
Authors: Росоха, Сніжана
Корсак, Роман Володимирович
Keywords: джайлоо-туризм, корінні жителі, Середня Азія, жайлоо, екологічний туризм, первісні племена
Issue Date: 2017
Publisher: Дрогобич:Посвіт
Citation: Магістерська стаття. Керівник: проф. Корсак Р. В. Росоха С. Історія розвитку джайлоо-туризму/ Східноєвропейський історичний вісник. - Дрогобич: Посвіт, 2017. - Вип. 2. - с. 103-106.
Series/Report no.: №2;
Abstract: У статті здійснено дослідження історії розвитку джайлоо-туризму у світі та Україні. Автор дійшла висновку, що цей вид екологічного туризму має всі необхідні перспективи розвитку у сучасному глобалізованому суспільстві. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. Також у науковому доробку використано спеціально наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.
Description: The article studies the history of dzhayloo tourism in the world. The authors concluded that this type of ecotourism has all the prospects of development in today's globalized society. The theme was made possible through the use of scientific methods of knowledge: analysis, synthesis, system, synthesis, specific, historical and dialectical method. In the scientific achievements also used special scientific methods of research: historical and comparative, historical and synthetic, historical and diachronic, empirical analysis and more.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12285
ISSN: 2519-058Х
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СІВ_2_2017.pdf10.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.