Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12305
Title: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Other Titles: HISTORY OF ETHNOGRAPHIC TOURISM IN UKRAINE
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Кобаль, Богдан
Keywords: історико-культурні ресурси, етнос, етнографічний туризм, етнічні групи, етнічна географія.
Issue Date: 2017
Publisher: Дрогобич:Посвіт
Citation: Магістерська стаття. Керівник: проф. Корсак Р. В. Кобаль Б. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ / Східноєвропейський історичний вісник. - Дрогобич: Посвіт, 2017. - Вип. 2. - с. 98-102.
Series/Report no.: №2;
Abstract: У статті здійснено дослідження історії етнографічного туризму в Україні. Автор дійшов висновку, що історична та культурна спадщина створюють необхідні передумовами для інтенсивного розвитку історичного та відповідно етнографічного туризму, як його підвиду. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковому доробку також використано спеціально наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.
Description: The article studies the history of ethnographic tourism in Ukraine. The author concludes that historical and cultural heritage create the necessary prerequisites for intensive development under historical and ethnographic tourism as its subspecies. The theme was made possible through the use of scientific methods, analysis, synthesis, system, synthesis, specific, historical and dialectical method. In the scientific achievements also used special scientific methods of research: historical and comparative, historical and synthetic, historical and diachronic, empirical analysis and more.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12305
ISSN: 2519-058Х
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СІВ_2_2017.pdf10.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.