Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12952
Title: Історія розвитку туризму у країнах Балтики (Естонія, Латвія, Литва)
Other Titles: The history of tourism in the Baltics (Estonia, Latvia, Lithuania)
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Фуртій, Володимир
Keywords: туризм, розвиток туризму, Естонія, Латвія, Литва, туристична інфраструктура, туристичний потенціал.
Issue Date: 2017
Publisher: Гілея
Citation: Корсак Р., Фуртій В. Історія розвитку туризму у країнах Балтики (Естонія, Латвія, Литва)//Гілея:збірник наукових праць. - К., "Гілея". - 2017.- Вип. 118. - С. 159-163.
Series/Report no.: № 118;
Abstract: У статті здійснено дослідження історії розвитку туризму в країнах Балтики (Естонії, Латвії, Литви). Автори розглянули стан розвитку туризму, проблеми, що заважають перетворити її в провідну галузь, обгрунтовали рекомендації щодо покращення послуг туристичної галузі. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковому доробку віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.
Description: Туризм став одним з найбільш важливих пріоритетів для Естонії, Латвії і Литви. Ці країни розташовуються на перехресті міжрегіональних контактів, через їх територію проходять транспортні шляхи, що дозволяє розвивати міжнародний туризм.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12952
ISSN: 2076-1554
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
гилея-118-блок.pdf6.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.