Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13544
Title: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ
Other Titles: TRENDS OF BUSINESS TOURISM IN THE WORLD
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: діловий туризм, конгресовий туризм, науковий туризм, екологічний туризм, конференції, освітній туризм.
Issue Date: 2017
Publisher: Дрогобич, Посвіт.
Citation: Корсак Р. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ У СВІТТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ У СВІТІІ // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – C.118-123. Збірник розраховани
Series/Report no.: Історія;3
Abstract: У статті комплексно проаналізовано тенденції та сучасний розвиток ділового туризму у світі. Проаналізувавши світовий досвід розвитку ділового туризму, можна констатувати, що його найбільшими лідерами у світі є країни Західної Європи та Північної Америки. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що діловий туризм – ефективний засіб доступності наукових цінностей та дієве джерело збереження і пізнання суспільної спадщини Автор використав загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження. Зокрема, метод аналізу, синтезу, діалектичний метод, метод історизму, історико-хронологічний тощо. У науковому доробку віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.
Description: The article comprehensively analyzes the current trends and the development of business tourism in the world. Analyzing the international experience of business travel, we can say that the greatest leaders of business tourism in the world are the countries of Western Europe and North America. The background research is due to the fact that business tourism is an effective means availability of scientifi c values and effective source of knowledge preservation and social heritage.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13544
ISSN: 2519-058Х
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СІВ_3_2017.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.