Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13691
Title: Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм
Other Titles: METHOD FOR THE ENHANCEMENT OF SENSITIVITY TO CEFOTAXIME OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 USING LOW-INTENSITY LASER RADIATION WITH WAVE LENGTH OF 635 NM
Authors: Пантьо, Валерій Валерійович
Коваль, Галина Миколаївна
Пантьо, Валерій Іванович
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, лазер, антибіотикорезистентність
Issue Date: 25-Feb-2016
Citation: Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635нм / В. В. Пантьо, Г. М. Коваль, В. І. Пантьо // пат 104942 UA (2016.01) C12N 13/00 C12Q 1/06 (2006.01) C12R 1/385 ; заявник та патентовласник ДВНЗ "Ужгородський національний університет". - u 2015 08757; заявл. 10.09.2015; опубл. 25.02.2016. - Бюл. № 4. - 6 с.
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13691
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104942-uapatents.com (1).pdf158.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.