Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14053
Title: РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: бухгалтерський облік, облікова політика, макро-, мікрорівень, принципи, процедури, методи бухгалтерського обліку, документація, інвентаризація
Issue Date: 2008
Publisher: Ужгород: Видавничий центр ЗакДУ
Citation: Макарович В.К. Роль облікової політики в господарській діяльності підприємства /В.К. Макарович//Науковий вісник Закарпатського державного університету.- Ужгород: Видавничий центр ЗакДУ.- 2008.- Вип.8.– C. 96-105.
Abstract: Статтю присвячено питанням формування облікової політики в ринкових умовах господарювання. Розглянуто зміст поняття «облікова політика», охарактеризовано основні елементи облікової політики. Особливу увагу приділено дослідженню інструментарію формування облікової політики підприємства як ефективного засобу управління фінансово-господарською діяльністю підприємства і прийняття оптимальних управлінських рішень.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14053
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarovych V_K_10.pdf3.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.