Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14205
Title: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи аудиту”, напрям підготовки: 6.030209 – Міжнародні відносини
Other Titles: Methodical instructions for independent study of the discipline "Fundamentals of audit", direction of preparation: 6.030209 - International relations
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: методичні рекомендації, основи аудиту
Issue Date: 2013
Citation: Слюсаренко В.Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи аудиту”, напрям підготовки: 6.030209 – Міжнародні відносини / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2013. - 56 с.
Description: Формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг, а також у висвітленні концепції організації на підприємстві системи бухгалтерського обліку, контролю і внутрішнього аудиту із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14205
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.