Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14220
Title: Навчально-методичний комплекс для підготовки бакалаврів з дисципліни “ОСНОВИ АУДИТУ”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Міжнародні відносини
Other Titles: Methodical instructions for independent study of the discipline "Fundamentals of audit", direction of preparation: 6.030209 - International relations
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: навчально-методичний комплекс, основи аудиту
Issue Date: 2014
Citation: Слюсаренко В.Є. Навчально-методичний комплекс для підготовки бакалаврів з дисципліни “ОСНОВИ АУДИТУ”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Міжнародні відносини / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2014. - 57 с.
Description: Навчально-методичний комплекс спрямований на формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг. А також у висвітленні концепції організації на підприємстві системи бухгалтерського обліку, контролю і внутрішнього аудиту із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14220
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК Основи аудиту 2014.doc572 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.