Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14226
Title: Економічна експертиза
Other Titles: Educational and methodical complex for the study and implementation of control works in the discipline "ECONOMIC EXPERTISE", branch of knowledge: 0305 - Economics and entrepreneurship, direction of training: 8.030509 - Accounting and audit (specialist)
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: навчально-методичний комплекс, економічна експертиза
Issue Date: 2015
Citation: Слюсаренко В.Є. Навчально-методичний комплекс до вивчення та виконання контрольних робіт по дисципліні “Економічна експертиза”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 8.030509 – Облік і аудит (спеціаліст) / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2015. - 112 с.
Description: Метою розробки НМК є ознайомлення та оволодіння студентами теоретичними знаннями з правових й організаційних питань провадження справ в системі правоохоронних органів, з методики експертного дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, а також навчитися застосовувати здобуті знання у майбутній професійній діяльності фахівцю в галузі фінансового контролю.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14226
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК Економічна експертиза 2015.docx202.37 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.