Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14227
Title: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Економічна експертиза”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит
Other Titles: Methodical instructions for independent study of the discipline "Economic expertise", branch of knowledge: 0305 - Economics and entrepreneurship, direction of preparation: 6.030509 - Accounting and audit
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: методичні вказівки, економічна експертиза
Issue Date: 2015
Citation: Слюсаренко В.Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Економічна експертиза”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2015. - 36 с.
Description: Метою розроблення вказівок є ознайомлення та оволодіння студентами теоретичними знаннями з правових й організаційних питань провадження справ в системі правоохоронних органів, з методики експертного дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, а також навчитися застосовувати здобуті знання у майбутній професійній діяльності фахівцю в галузі фінансового контролю.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14227
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки Економічна експертиза 2015.doc408 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.