Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14232
Title: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “АУДИТ”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит
Other Titles: Methodical instructions for independent study of the discipline "AUDIT", branch of knowledge: 0305 - Economics and entrepreneurship, direction of preparation: 6.030509 - Accounting and audit
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: методичні вказівки, аудит
Issue Date: 2016
Citation: Слюсаренко В.Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “АУДИТ”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2016. - 56 с.
Description: Методичні вказівки розроблені з метою формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг. А також у висвітленні концепції організації на підприємстві системи бухгалтерського обліку, контролю і внутрішнього аудиту із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14232
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.