Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14234
Title: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Економічна експертиза”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит
Other Titles: Methodological instructions for independent study of the discipline "Economic expertise", branch of knowledge: 0305 - Economy and entrepreneurship, direction of preparation: 6.030509 - Accounting and audit
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: методичні вказівки, економічна експертиза
Issue Date: 2016
Citation: Слюсаренко В.Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Економічна експертиза”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2016. - 36 с.
Description: Методичні вказівки розроблені з метою опанування студентами організаційно-правовими засадами судово-експертної діяльності; опанування методики економічного експертного дослід¬ження, яка базується на традиційних методичних прийомах фінансового контролю; творче застосування спеціальних знань та прийомів суміжних наук під час експертного дослідження, які допомагають розкрити, квалі¬фікувати та документально підтвердити порушення з ознаками зловживань;оволодіння «рефлексивним мисленням» під час розбору типових схем та сценаріїв злочинів у сфері економіки;оволодіння методикою складання науково обґрунтованих виснов¬ків експерта-економіста для правоохоронних органів при вирішен¬ні управлінських і кримінальних справ.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14234
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки Економічна експертиза 2016.doc407.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.