Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1437
Title: Захворюваність на СНІД та смертність від СНІДу ВІЛ-інфікованих осіб у Закарпатській області: аналіз формування показників
Other Titles: The incidence of AIDS and the mortality rate from AIDS HIV-positive people in the Zakarpattia region: analysis of indicators
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Keywords: ВІЛ/СНІД, захворюваність, смертність, Закарпатська область
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Миронюк, І. С. Захворюваність на СНІД та смертність від сніду ВІЛ-інфікованих осіб у Закарпатській області: аналіз формування показників [Текст] / І. С. Миронюк // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / гол. ред. А.С. Головацький. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2013. – Вип. 3 (48). – С. 195–199. – Бібліогр.: с. 199 (10 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: У статті представлено результати вивчення динаміки показників захворюваності на СНІД та смертності від СНІДу ВІЛ-інфікованих осіб у Закарпатській області у 2009−2012 роках. Проведено аналіз основних причин формування цих показників у 2012 році як високих для регіону найнижчого рівня поширення ВІЛ-інфекції в Україні. Визначено, що основними причинами недосяжності для охоплення повною диспансеризацією за- хворілих на СНІД та померлих від СНІДу осіб диспансерної групи у 2012 році стали відсутність їх по місцю постійного проживання у зв’язку з трудовою міграцією та низька прихильність пацієнтів до отримання медичних послуг. Сформовано пропозиції щодо розробки заходів покращення ситуації із захворюваністю на СНІД та смертністю від СНІДу в області у майбутньому. Ключові слова: ВІЛ/СНІД, захворюваність, смертність, Закарпатська область
Description: The article presents the results of a study of the dynamics of the indicators of the incidence of AIDS and deaths from AIDS in 2009-2012, HIV-infected persons in the Zakarpattia region. The analysis of the main causes of the formation of these indicators in 2012 as high for the region of Zakarpattia region-the lowest level of the spread of HIV-infection in Ukraine. Determined that the main reasons of inaccessibility for full coverage on clinical examination of ill with AIDS and dying from AIDS people in 2012, the dispensary became the place of residence in connection with labour migration and low adherence of patients to obtain medical services. Provided suggestions on the development of measures to improve the situation with AIDS incidence and mortality from AIDS in the future. Key words: HIV/AIDS, the incidence, mortality, Zakarpattia region
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1437
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 3 (48) - 2013
Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.