Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1461
Title: Бухгалтерський практикум
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Климко, Тетяна Юріївна
Туряниця, Катерина Сергіївна
Keywords: бухгалтерський облік, бухгалтерський облік, практикум, лабораторна робота
Issue Date: Feb-2015
Citation: Бухгалтерський практикум : метод. рек. щодо виконання лаборатор. занять (робіт) для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ден. та заоч. форми навчання / уклад. : Климко Тетяна Юріївна, Макарович Вікторія Костянтинівна, Туряниця Катерина Сергіївна. — Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський національний університет, 2015. – 208 с.
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо виконання лабораторних занять з бухгалтерського практикуму як невід’ємної складової професійної підготовки у ВНЗ. У навчально-методичному виданні викладено необхідний для студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит» матеріал, що оптимізує та роз’яснює проведення лабораторних занять з бухгалтерського практикуму під час навчання в університеті.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1461
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бухгалтерський практикум 2015.pdfНауково-методичне видання2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.