Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15351
Title: Планіметрія задньо-бічних відділів нижньої порожнистої вени
Other Titles: Planimetry of the posterior-lateral parts of the inferior vena cava
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Бойко, Сергій Олександрович
Попович, Ярослав Михайлович
Кобаль, М.М.
Keywords: нижня порожниста вена, поперекові вени, тромб, кровотеча
Issue Date: 2015
Publisher: Віддруковано у ТОВ "Спектраль"
Citation: Планіметрія задньо-бічних відділів нижньої порожнистої вени [Текст] / В. І. Русин, В. В. Корсак, С. О. Бойко та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : Спектраль, 2015. – Вип. 2 (52). – С. 69–74. – Бібліогр. с.73 (7 назв). – Рез. англ.
Abstract: У роботі наведені результати анатомічного дослідження заднього відділу нижньої порожнистої вени, проведеного у 27 свіжих трупах. Виявлено, що праві та ліві притоки поперекової вени зливаються і впадають у НПВ одним спільним стовбуром. Спільний стовбур поперекової вени найчастіше впадає ближче до лівої півокружності НПВ. Середній діаметр спільної поперекової вени становить 5,2 мм. Піднирковий відділ НПВ на відстані 13-23 мм є найбільш частою ділянкою впадіння верхньої спільної поперекової вени. Верхні та нижні спільні поперекові вени впадають у НПВ на відстані 13-54 мм нижче від ділянки впадіння ниркових вен. Спільні поперекові вени можуть бути джерелом важко контрольованої інтраопераційної кровотечі під час венокаватромбектомії. Мобілізація НПВ у піднирковому відділі має виконуватись без надмірних вивихувань чи ротаційних рухів. Ключові слова: нижня порожниста вена, поперекові вени, тромб, кровотеча
In the presented work are the results of the anatomical research of the posterior section of the inferior vena cava conducted in 27 fresh corpses. The right and the left lumbar vein branches merge and flows into IVC as a one common trunk. The common trunk of the lumbar vein often falls closer to the left edge of the IVC. The average diameter of the common lumbar vein is 5,2 mm. Infrarenal section of the IVC at a distance of 13-23 mm is the most common area of the confluence of the upper joint lumbar vein. The upper and the lower joint lumbar veins flows into the IVC at a distance of 13-54 mm from the area of confluence of the renal veins. The common lumbar veins can be a source of difficult controlled intraoperative bleeding during the veincavathrombectomy. Mobilization of the IVC in the infrarenal area should be done without undue dislocation or rotational movements. Key words: inferior vena cava, lumbar veins, thrombus, haemorrhage
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15351
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (52) - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.