Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15633
Title: Структурні трансформації та промислова політика у призмі викликів ЗВТ Україна-ЄС
Authors: Курей, Оксана Андріївна
Черленяк, Іван Іванович
Keywords: Структурна трансформація, промислова політика, технологічний уклад, зона вільної торгівлі
Issue Date: Mar-2017
Publisher: ДВНЗ«УжНУ»
Citation: Структурні трансформації та промислова політика у призмі викликів ЗВТ Україна-ЄС / Черленяк І.І., Курей О.А. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2017.Випуск 1(49). Т.1. 412 с. С.82-89
Abstract: У статті здійснений аналіз результатів та можливостей формування ефективної промислової політики в Україні під впливом загальносвітових тенденцій структурних трансформацій у постіндустріальному суспільстві. Окреслені основні вимоги до формування ефективної економічної політики та виклики для українського бізнесу та української економіки, пов'язані з існуванням змагання- партнерства в рамках ЗВТ Україна-ЄС. На підставі оцінки тенденцій руху основних макроекономічних показників та позицій у рейтингах країн-лідерів ЄС та країн наздоганяючої модернізації, а також факторних компонент рейтингів країн за Індексом глобальної конкурентоспроможності, визначені пріоритетні напрямки формування промислової політики на основі зміни існуючого технологічного укладу, обмежень висококонкурентного середовища та структурних трансформацій постіндустріального суспільства.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15633
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cherlenjak_Kurei_VisnykUzhNU 2017.pdf863.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.