Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15971
Title: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ
Other Titles: PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ORGANIZATION OF HISTORICAL TOURISM IN TRANSCARPATHY
Authors: Бурлака, Катерина
Keywords: історичний туризм, Закарпаття, історико-культурні пам’ятки, історичні ресурси, етнографічний туризм.
Issue Date: 2017
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Citation: Бурлака К. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 4. – 172 с.
Series/Report no.: #4;
Abstract: У статті проаналізовано проблеми та перспективи розвитку історичного туризму у Закарпатській області. Авторка дійшла висновку, що різноманіттям історико-культурних пам’яток створюють необхідні передумовами для інтенсивного розвитку історичного та відповідно етнічного туризму у цьому регіоні. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковому доробку також використано спеціально наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.
Description: На наш погляд, одним із пріоритетних напрямів розвитку туристичної галузі в Україні неодмінно повинен бути історичний туризм. Його основою є використання фортифікаційних та культових об'єктів. Тому питання розвитку історичного туризму та підвищення його привабливості на національному та міжнародному рівнях є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку і становлення туристичної галузі країни. Оскільки Закарпатська область має значну кількість середньовічних замків, палаців, культових споруд та історико-культурних пам’яток вважаємо, що цей вид туризму має стати пріоритетним.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15971
ISSN: 2519-058X
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СІВ_4_2017.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.