Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16040
Title: Детермінанти формування і удосконалення системи управління фінансовим потенціалом України
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Індус, К.П.
Лалакулич, М.Ю.
Keywords: управління фінансовим потенціалом, фінансова політика країни
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво «ФОП Сабов А.М.»
Citation: Газуда М.В., Індус К.П., Лалакулич М.Ю. Детермінанти формування і удосконалення системи управління фінансовим потенціалом України /М. В. Газуда, К. П. Індус, М.Ю. Лалакулич. – Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2017. – 220 с.
Abstract: Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних і практичних засад управління фінансовим потенціалом регіонів країни та розроблення практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Окреслено його місце і роль у формуванні та реалізації фінансової політики країни, обґрунтовано теоретико-методичні основи системного дослідження сутності управління фінансовим потенціалом країни та її регіонів, а також детермінанти процесу управління. Дослідження підтвердило, що управління фінансовим потенціалом країни доцільно здійснювати на основі поєднання структурного, функціонального та процесного підходів, враховуючи взаємозв'язок з фінансовою політикою. Здійснено оцінювання сучасного стану фінансової системи України, рівня ефективності управління її фінансовим потенціалом, виокремлено основні чинники негативного впливу на зазначений процес. Запропоновано науково-методичний підхід до інтегрального оцінювання рівня фінансового потенціалу країни, що дозволяє дослідити його складові та обгрунтувати сукупність взаємопов’язаних етапів. У процесі дослідження розроблено інструментарій діагностування ефективності використання фінансового потенціалу країни та її регіонів на основі стохастичного фронтірного аналізу з урахуванням сукупності факторів його формування, практичне застосування якого є інформаційним підґрунтям для уточнення пріоритетів та інструментів реалізації фінансової політики держави. Обґрунтовано науковий підхід до розроблення й реалізації стратегії фінансового розвитку регіонів країни, а також рекомендації щодо удосконалення управління фінансовим потенціалом країни, що сприятиме активізації економіко-соціальних, інноваційних та фінансових нереалізованих можливостей України та її регіонів.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16040
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.