Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16269
Title: Напрями забезпечення транспарентності фінансової звітності за МСФЗ
Other Titles: Areas of Transparency of Financial Statements under IFRS
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: Фінансова звітність, Фінансова звітність, транспарентність, МСФЗ,таксономія, XBRL.
Issue Date: 25-Nov-2016
Publisher: Київський національний економічний університет
Citation: 1. Даньків Й.Я., Макарович В.К. Напрями забезпечення транспарентності фінансової звітності за МСФЗ:Тези Й.Я. Даньків, В.К. Макарович //Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» та 20-річчю Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України ; 25 листоп. 2016 р. — К. : КНЕУ.-2016. - С. 193-196.
Series/Report no.: Тези конференції;Збірник матеріалів конференції
Abstract: У тезах розглядаються окремі питання формування показників фінансової звітності у форматі МСФЗ, її траспарентності, таксономії у форматі XBRL.
Description: Формування показників фінансової звітності у форматі МСФЗ, її траспарентності, таксономії у форматі XBRL.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16269
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗБІРНИК_МНПК_КНЕУ_25_листоп_2016.pdf3.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.