Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16278
Title: Практика облікового процесу на українських трипільських землях в УІІ-У століттях до нашої ери
Other Titles: Practice of the accounting process on the Ukrainian Trypillian lands in the УІІ-VI centuries BC
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Остап'юк, Мирослав Ярославович
Яремко, Ігор Йосафатович
Keywords: Історія бухгалтерського обліку, Облік, облікова культура, системний облік речей і майна, трипільські землі, Ольвія
Issue Date: 30-Jun-2017
Publisher: Тернопільська національний економічний університет
Citation: Даньків Й.Я. Практика облікового процесу на українських трипільських землях в УІІ-У століттях до нашої ери / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк , І.Й. Яремко // Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 30 черв. 2017 р.] / редкол. : Bartosiewicz Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С.25-26 с. ISBN 978-966-654-431-8
Series/Report no.: Тези конференції;Відсутній
Abstract: Українські землі, ще з дослов’янських часів лежали і лежать на перехресті доріг між заходом і сходом, між північчю і півднем, між Європою і Азією. Це ще зрозуміли древні греки, де поряд з камерійцями, скіфами, сарматами заснували міста-колонії на українському Північному Причорномор’ї: Ольвію, Тіру, Пантікапей, Херсонес, Теодосію та інші. Міста займались торгівлею, а торгівля є стимулом для розвитку методів і прийомів обліку, цивілізації і державності в цілому. Автори доводять, не фальсифікуючи фактів, на відміну від наших сусідів-опонентів, те що правонаступницею державності є Україна з її чітким Європейським зкерованням.З повною впевненістю можемо стверджувати, що в надрах трипільської культури з певним рівнем цивілізації, розвитком ремесел і господарства існував чітко відпрацьований, системний облік речей і майна.
Description: Відображені історичні аспекти виникнення з дослов’янських часів, не фальсифікуючи фактів, те що з повною впевненістю можемо стверджувати, що в надрах трипільської культури з певним рівнем цивілізації, розвитком ремесел і господарства існував чітко відпрацьований, системний облік речей і майна.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16278
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.