Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16280
Title: Методичні рекомендації до написання курсового проекту з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування», рівень підготовки – магістр
Other Titles: Methodical recommendations for writing a course project on academic discipline "Financial Analysis" for students of the specialty 071 "Accounting and taxation" from the direction of preparation 07 "Management and administration", the level of preparation - the master
Authors: Шулла, Роман Степанович
Даньків, Йосип Якимович
Keywords: Фінансовий аналіз, Фінансовий аналіз, курсовий проект, методичні рекомендації
Issue Date: 10-Jul-2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Методичні рекомендації до написання курсового проекту з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування», рівень підготовки – магістр. /Укладачі: Шулла Р.С., Даньків Й.Я.– Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2017.- 36 с.
Series/Report no.: Навчально-методичні видання;Відсутній
Abstract: Курсовий проект із фінансового аналізу готується студентами із залученням різних методів, прийомів дослідження, аналізу, фінансово-економічних показників підприємства й обґрунтуванням пропозицій. Тому в роботі повинні бути вирішені наступні завдання: - обґрунтування актуальності і науково-практичного значення обраної теми; - розкриття змісту теми на основі аналізу пропозицій та наукових розробок як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, що визначає теоретичну основу й методологію курсового проекту; - глибоке та всебічне дослідження стану фінансового аналізу на підприємствах; - обґрунтування висновків достовірними статистичними даними та даними з підприємства, обробленими сучасними методами дослідження та технічними засобами.
Description: В методичних рекомендаціях з підготовки студентами курсового проекту із фінансового аналізу відображені основні вимоги до його виконання.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16280
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METODYCHNI_REKOMENDAC_FINANS_ANALIZ.doc400.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.