Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17459
Title: Some legal aspects of digitalization of the objects of cultural heritage in the Slovak Republic
Authors: Peter, M.
Keywords: цифровізація об’єктів, культурна спадщина, право власності
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Peter, M. Some legal aspects of digitalization of the objects of cultural heritage in the Slovak Republic [Текст] / M. Peter // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Право. в 2-х ч. / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Ліра, 2011. – Вип. 15№Ч. 1. – С. 183–189. – Рез.– укр., рос., англ.
Series/Report no.: Право;
Abstract: Цифровізація об'єктів культурної спадщини в Словацькій Республіці, як і в інших країнах, має дві основні мети. Першою метою є збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь, і більш того, у високій якості сприйняття, як форми, так і змісту окремих об'єктів культурної спадщини. Другою метою є зробити культурну спадщину в Словацькій Республіці доступнішою найбільшому числу тих, хто зацікавлений в пізнанні форми або змісту, або одночасно форми і змісту окремих об'єктів культурної спадщини. Тим не менш, використання окремих об'єктів культурної спадщини в цифровій формі впливає на права як фізичних і юридичних осіб. Ці права, які гарантуються Конституцією Словацької Республіки та Хартією про основні права і свободи або зобов'язання, які є обов'язковими для Словацької Республіки. Це право власності, особисті прав, і права на інтелектуальну власність. У статті розглядаються ці три права відносно цифровізації об'єктів культурної спадщини в Словацькій Республіці. Ключові слова: цифровізація об’єктів, культурна спадщина, право власності.
Digitalization of the objects of cultural heritage in the Slovak Republic follows, as in the other countries, two basic objectives. The fi rst objective is to preserve the cultural heritage for future generations, and moreover, in high quality of perception of both the form and content of the individual objects of cultural heritage. The second objective is to make the cultural heritage in the Slovak Republic available to the highest number of those who are interested in knowing the form or the content, or simultaneously the form and the content of the individual objects of cultural heritage. However, making and applying the individual objects of cultural heritage in digital form has impacts on the rights of both the individuals and legal entities. These are the rights that are guaranteed by the Constitution of the Slovak Republic, the Chart of Fundamental Rights and Freedoms or the obligations that are binding for the Slovak Republic by ratifying the international agreements. It is the ownership title, the personal right, and the intellectual property right. The article deals with these three rights in respect of digitalization of the objects of cultural heritage in the Slovak Republic. Keywords: objects of cultural legacy, right of ownership.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17459
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Право Випуск 15, Частина 1 - 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOME LEGAL ASPECTS OF DIGITALIZATION OF THE OBJECTS.pdf312.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.