Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18004
Title: Аспірантська доповідь на конференції (керівник зав. кафедри ТІС, Корсак Р.В.): Державне регулювання туристичною галуззю на Закарпатті урядом Чехословаччини 1920 – 1930-х рр.
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Фуртій, Володимир
Keywords: Туризм, туристика, Подкарпатська Русь.
Issue Date: Nov-2017
Publisher: ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім. І. КРИП’ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ
Citation: Фуртій В. Державне регулювання туристичною галуззю на Закарпатті урядом Чехословаччини 1920 – 1930-х рр. // під. керівництвом проф. Корсака Р. В. / ПРОГРАМА Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності» 24 листопада 2017 року. - 12 с.
Series/Report no.: СЕКЦІЯ ІІ ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.;
Abstract: Державне регулювання туристичною галуззю на Закарпатті урядом Чехословаччини 1920 – 1930-х рр. здійснювалося на демократичних засадах.
Description: СЕКЦІЯ ІІ ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. (вул. Лесі Українки, 46, ауд. 304) Модератор: докт. іст. наук, доцент Василь Ільницький. Фуртій Володимир, аспірант кафедри туристичної інфраструктури та сервісу ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Державне регулювання туристичною галуззю на Закарпатті урядом Чехословаччини 1920 – 1930-х рр.
Type: Other
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18004
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програма(1)(1).pdf383.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.