Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18157
Title: Навчально-методичні рекомендації з курсу «Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці»
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: міжнародна інтеграція, глобалізація, світова політика
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ «УжНУ»
Citation: Мателешко Ю.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці» / Ю.П.Мателешко. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – 42 с.
Abstract: Програма навчальної дисципліни «Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці» передбачає вивчення світової політики крізь призму двох сучасних тенденцій її розвитку – міжнародну інтеграцію та глобалізацію. Завдання дисципліни: 1) засвоєння студентами базових знань про світову політику, теоретичні школи і теорії світової політики та формування сучасної системи світової політики; 2) на основі аналізу відповідних концепцій з’ясувати природу й зміст розвитку інтеграційних процесів у контексті глобалізації; 3) розкрити зміст розвитку інтеграційних процесів як рушійної сили основних тенденцій сучасної глобалізації; 4) визначити шляхи формування державно-політичного курсу України в контексті розвитку сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесів; 5) формування у студентів міжнародно-політичної культури та загальнолюдських цінностей.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18157
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mizhnarodna_intehratsiia_ta_hlobalizatsiia.pdf487.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.